международная купля-продажа
Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. — CISG
Остановить агрессию — важно!
Навигация
главная
текст
скачать
история
вступление в силу
статус
структура
основные положения
комментарий
– судебная практика →
библиография
контракт
МЧП
про Вену
Перейти к статье
Текст Конвенции
о тексте
содержание
полностью
поиск
выборка
глоссарий
частотность
статистика
Факты
Номер документа ООН:
A/СОNF.97/18, Annex I

Заключена 43 года назад — 11.04.1980 на Конференции в Вене

Вступила в силу: 01.01.1988

Государств участвует: 95

Состоит из: преамбула, 101 статья и заключительные положения

По-английски: СISG
По-немецки: UN-Kaufrecht
По-русски: КМКПТ

Официальные языки:
английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский

Пишется: Венская конвенция
Венская — заглавная;
конвенция — строчная
Основные понятия
извещение
Инкотермс 2020
коммерческое предприятие
международная сделка
нефть и газ
обычай
письменная форма
принципы
проценты
разумный срок
расторжение договора
существенное нарушение
товар
толкование Конвенции
убытки
форс-мажор
Наши проекты
CISG-Library
CISG: 20 лет
CISG: 25 лет
Vienna.CISG.info

Карточка решения

Суд. орган:Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України
Сокращен.:ICAC
Дата решения:25.12.2012
Дело №:79
Продавец:Украина
Покупатель:Швейцария
Ст.: 79Ст. 79. Освобождение от ответственности (также в форме выборки)
Опубликовано:Селивон Н.Ф., Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2011–2016 годы — К.: МКАС при ТПП Украины., 2017

CISG.info ID151
Ближайшие по дате:← ранее | 2012 | позднее →

Резюме решения

Краткий обзор согласно изданию:
Селивон Н.Ф., Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2011–2016 годы — К.: МКАС при ТПП Украины., 2017.

1. На думку позивача, при вирішенні спору підлягає застосуванню типовий контракт GAFTA No78 у частині, що не вступає у протиріччя з умовами контракту, а субсидіарно до положень контракту та типового контракту GAFTA No78 підлягає застосуванню англійське право. Відповідач навпаки стверджував, що оскільки контракт укладений в Україні і не по формі контракту GAFTA No78, положення останнього, які регулюються англійським правом та ґрунтуються на ньому, можуть мати лише «дорадчий» характер при застосуванні норм матеріального права України, оскільки в контракті є посилання на положення GAFTA No78 тільки тією мірою, якою вони не суперечать контракту. Розглянувши позиції сторін щодо цього питання, Арбітражний суд дійшов висновку, що для заповнення прогалин, не врегульованих контрактом та умовами і правилами, які містяться у формі стандартного контракту GAFTA No78 і які не вступають у протиріччя з умовами контракту, має застосовуватися матеріальне право України. Також були застосовані відповідні положення Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.), оскільки обидві сторони на них посилалися.

2. У зв’язку з непоставкою відповідачем товару позивач на підставі положень статті 21 (невиконання зобов’язань) типового контракту GAFTA No78 в редакції від 1 вересня 2010 року нарахував збитки, які він визначив як різницю між ціною товару за контрактом і дійсною або оцінюваною вартістю товару.

3. Відповідач проти позову заперечував, стверджуючи, що він був готовий поставити відповідні обсяги товару, однак постановою Кабінету Міністрів України No938 від 4 жовтня 2010 р. були встановлені експортні квоти на окремі види сільськогосподарської продукції, у тому числі і на продукцію, що підлягала поставці за контрактом. Оскільки відповідач, здійснивши всі необхідні дії для отримання експортної ліцензії, не отримав останню, на його думку, контракт або будь-яка його невиконана частина відповідно до статті 17 типового контракту GAFTA No78 підлягають анулюванню. З огляду на це, він вважає посилання покупця на дефолт продавця згідно зі статтею 21 контракту GAFTA No78 безпідставним, оскільки відсутня провина продавця, яка є необхідною умовою для настання дефолту. Більше того, статті 17, 18 контракту GAFTA No78 передбачають спеціальні випадки припинення контрактів у зв’язку з введенням експортних обмежень і настанням форс-мажору та відповідно виключають застосування положень статті 21 GAFTA No78.

4. Арбітражний суд вважає, що оскільки невиконання контракту відповідачем було спричинено прийняттям нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження експорту, і відповідач не міг впливати на їх прийняття, не міг усунути наслідки введення в дію таких нормативно-правових актів та, зі свого боку, вжив усіх необхідних і залежних від нього заходів для недопущення порушення умов контракту, а також своєчасно попередив позивача про існування перешкод у виконанні зобов’язань за контрактом, тому він за таких обставин не несе відповідальності за невиконання зобов’язань по контракту. У зв’язку з цим позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача збитків не були задоволені.

Полный текст решения

В формате PDF развернутый анонимизированный обзор данного решения опубликован в:

  • Селивон Н.Ф., Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2011–2016 годы — К.: МКАС при ТПП Украины, 2017 — файл в формате PDF (размер: 0,40 Мб /  — )

Ключевые слова

Типовой контракт, английское право, материальное право Украины (23), GAFTA, разница в цене, экспортная квота, лицензия, расторжение договора (54), дефолт, форс-мажор (16), ограничение экспорта, освобождение от ответственности, препятствие, ст. 218 ХК Украины, ст. 617 ГК Украины, непреодолимая сила, обстоятельства непреодолимой силы, экспортная лицензия.

Что означает цифра в круглых скобках?

Если ключевое слово встречается в тексте более десяти решений, оно оформлено в виде ссылки на выборку таких решений. В скобках указано количество данных решений.

Поиск решений

При помощи формы для поиска можно искать ключевые слова или фразы в аннотациях, подготовленных для решений:

В поле для поиска можно указать собственный вариант ключевой фразы или выбрать её из списка подсказок.

Постатейные материалы

Указанное решение ICAC было принято на основании следующих статей Венской конвенции (по ссылке доступны комментарии и постатейные материалы):

Названия статей носят неофициальный характер.

Текст данных статей — на одной странице, где этот текст также можно сохранить в виде PDF-файла.

* — данным символом в названии обозначены статьи, к котором редакцией CISG.info подготовлен расширенный комментарий.

Дополнительно

Обращаем ваше внимание на то, что данный раздел находится в режиме бета-тестирования. Время от времени мы проводим работы по его отладке, редактированию текстов, обустройству навигации и пользовательских функций.

Version 4.4 (2022) ©Internationale Redaktion CISG.info, 1999–2023